Atilla

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in Nederland

N.B. de praktische aanbevelingen van Globachem wijken af van het officiële etiket

Peren

ATILLA is een insecticide op basis van kaliumwaterstofcarbonaat ter bestrijding van perenbladvlo in de perenteelt. Het heeft een repellent effect op volwassenen en een dodend effect op alle larve stadia van de perenbladvlo. Dankzij zijn eigenschappen kan ATILLA ook de roetdauwschimmel op blad, knop, tak en vrucht reduceren. 

Kaliumwaterstofcarbonaat is een actieve stof waarvoor geen resistentie bekend is en waarvoor geen maximum residu limiet (MRL) vastgesteld is. ATILLA heeft ook geen onaanvaardbare effecten op roofwantsen (Anthocoridae zoals Orius laevigatus) en roofmijt (Typhlodromus pyri) en daardoor is het product geschikt in de geïntegreerde spuitschema’s in peer.

ATILLA wordt in een blok van 4 bespuitingen toegepast in de zomer en na de pluk. Een normaal spuitinterval is ca. één week, dit dient ingeval van overvloedige regenval verkort te worden tot ca. 5 dagen.

Dosis: 7.9 kg/ha. Maximum 9 toepassingen per 12 maanden.

Watervolume: ATILLA kan gespoten worden aan de courante spuitvolumes van 250-300 L/ha.

Veiligheidstermijn: geen

ATILLA kan eveneens op jonge bomen gespoten worden. Pas de dosis aan aan de boomhoogte!

ATILLA mag met contact fungiciden gemengd worden. Contacteer uw handelaar voor andere mengpartners. Een uitvloeier is niet noodzakelijk. De pH van de spuitoplossing niet wijzigen want een zure oplossing kan een minder goed bestrijding veroorzaken.