Atilla

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in België

N.B. de praktische aanbevelingen van Globachem wijken af van het officiële etiket.

Peren

ATILLA is een insecticide op basis van kaliumbicarbonaat ter bestrijding van perenbladvlo in de perenteelt. Het heeft een repellent effect op volwassenen en een dodend effect op alle larvenstadia van de perenbladvlo. Dankzij zijn eigenschappen kan ATILLA ook de roetdauwschimmel op blad, knop, tak en vrucht reduceren.

Kaliumbicarbonaat is een actieve stof waarvoor geen resistentie bekend is en waarvoor geen maximum residulimiet (MRL) vastgesteld is. ATILLA heeft ook geen onaanvaardbare effecten op roofwantsen (Anthocoridae zoals Orius laevigatus) en roofmijt (Typhlodromus pyri) en daardoor is het product geschikt in de geïntegreerde spuitschema’s in peer.

ATILLA wordt in een blok van 4 bespuitingen toegepast in de zomer en na de pluk. Een normaal spuitinterval is ca. één week, dit dient ingeval van overvloedige regenval verkort te worden tot ca. 5 dagen. ATILLA mag niet tijdens de bloei toegepast worden.

Dosis: 4.7 kg/ha haag. Maximum 9 toepassingen per jaar.

Watervolume: ATILLA kan gespoten worden aan de courante spuitvolumes van 250-300 L/ha.

Veiligheidstermijn: geen

Bufferzone: 5 m met klassieke techniek

ATILLA kan eveneens op jonge bomen gespoten worden. Pas de dosis aan aan de boomhoogte!

ATILLA mag met contactfungiciden gemengd worden. Contacteer uw handelaar voor andere mengpartners. Een uitvloeier is niet noodzakelijk. De pH van de spuitoplossing niet wijzigen want een zure oplossing kan een minder goede bestrijding veroorzaken.