GIBB 3

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in België

N.B. de praktische aanbevelingen van Globachem wijken af van het officiële etiket

Peren

Om de vruchtzetting te bevorderen
Dosis: 15 tabletten van 10 gram per ha haag, 1 toepassing, zodra 20-40% van de bloemen geopend zijn (BBCH 62-64). Niet meer toepassen vanaf volle bloei (meer dan 50% van de bloemen geopend).
Niet toepassen op de variëteiten Clapp’s Favourite en Précose de Trévoux omwille van mogelijke fytotoxiciteit. 

Erwtenteelt

Om de lengte van de stengels te doen toenemen, wat een gemakkelijker en snellere oogst toelaat. De toepassing is vooral aangewezen bij variëteiten met een dicht gebladerte en/of die gevoelig zijn voor legeren.
Dosis: 2 tabletten van 10 g/ha, 1 toepassing, toe te passen vanaf het stadium “6-8 bladeren” tot het stadium “begin bloei” (BBCH 16-61).

Rabarber

Voor vervroeging van de oogst en verkorting van de rustperiode bij een geforceerde teelt.
Dosis: 4-10 tabletten van 10 g/100 l water. Van deze oplossing 0.25 l per schoongemaakte pol aangieten, enkele dagen na het opzetten van de pollen.