GIBB Plus

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in België

N.B. de praktische aanbevelingen van Globachem wijken af van het officiële etiket

Appels

Ter vermindering van de ruwschilligheid van appels: 0,3-0,6 liter per ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 10 dagen, door spuiten of vernevelen, vanaf einde bloei (BBCH 69). De hoogste dosis is bestemd voor variëteiten die het meest gevoelig zijn voor ruwschilligheid, vb. Golden Delicious.

Deze toepassing kan een nadelige invloed hebben op de bloemknopvorming. GIBB Plus bij voorkeur afzonderlijk spuiten.

Peren

Bevorderen van de vruchtzetting. Spuiten tijdens de bloei, bij voorkeur bij het vallen van de eerste kroonbladeren.

  • Op de variëteit Conference: 350 ml/ha haag in menging met de volledige erkende dosis van een formulering op basis van GA3 (gibberellinezuur 3).
  • Op andere variëteiten: 700 ml/ha haag.