Globaryll 100

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in België

N.B. de praktische aanbevelingen van Globachem wijken af van het officiële etiket

Vruchtdunning bij appel

Pas Globaryll 100 toe wanneer de vruchtdiameter op het tweejarig hout 10 tot 12 mm bedraagt (stadium BBCH 71). Enkel toepassen op droge bomen bij een temperatuur van minstens 18°C. Warm weer, ook één dag na de toepassing, versterkt de werking. Het product met voldoende water toepassen. Teneinde een goede werking en opname van het product te bekomen, is het aangeraden 's morgens of 's avonds te behandelen, d.w.z. bij hoge relatieve vochtigheid.
Maximale Dosis: 1 L/ha haag (1,5 L/ha standaardboomgaard), maximum 1 toepassing. De hoogste dosis wordt gekozen indien een felle dunning gewenst is of indien de weersomstandigheden tijdens de bespuiting niet optimaal zijn. Voor de triploïde rassen raden we aan niet meer dan 0,67 L/ha haag (1 L/ha standaardboomgaard) toe te passen.

Vruchtdunning bij peer

Pas Globaryll 100 toe wanneer de vruchtdiameter op het tweejarig hout minstens 10 tot 12 mm bedraagt (stadium BBCH 71). Enkel toepassen op droge bomen bij een temperatuur van minstens 18°C. Warm weer, ook één dag na de toepassing, versterkt de werking. Het product met voldoende water toepassen. Teneinde een goede werking en opname van het product te bekomen, is het aangeraden ’s morgens of ’s avonds te behandelen, d.w.z. bij hoge relatieve luchtvochtigheid. Een toepassing met Globaryll 100 heeft doorgaans ook een positief effect op de maat bij de oogst.
Dosis: 1,34 L/ha haag (2 L/ha standaardboomgaard), maximum 1 toepassing. 

Bevordering van de vertakking bij appel en peer (boomkwekerij)

In boomkwekerijen van appel en peer om de zijdelingse vertakking te stimuleren. Maximum 1 toepassing.
Dosis: 3-5 ml Globaryll 100 per liter water in menging met 28,5-47,5 ml GIBB Plus (9471P/B) en 1 ml/L erkende uitvloeier. Spuiten tot afdruipen op de bovenste 30-40 cm van de snoeren zodra deze een hoogte hebben bereikt waarop de vertakkingen gewenst zijn. Naargelang de groeikracht van de variëteit situeert de toepassingsperiode zich tussen eind juni en begin juli.
De dosis van 5 ml zal toegepast worden op de variëteiten die een geringe natuurlijke neiging hebben tot vertakken zoals Mutsu, Schone van Boskoop, Summerred, Gloster en Bramley; de dosis van 3 ml voor de andere variëteiten die spontaan gemakkelijk zijscheuten vormen.

 

Uiterste gebruikstijdstip voor de oogst

Appel en peer: zie toepassingstijdstip
Globaryll 100 niet mengen met ureum of andere bladvoeidngen, daar dit de werking van het product kan beïnvloeden.