Isomate CLR

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in België

N.B. Lees ook de praktische aanbevelingen van Globachem.

Appelen en peren

Isomate CLR is geformuleerd als verwijderbare dispenser. Het is een feromoonverwarringsproduct waarmee economische schade door zowel fruitmot als diverse soorten bladrollers (vruchtbladroller, leverkleurige bladroller, grote appelbladroller en heggebladroller) kan worden voorkomen. Bij een juiste toepassing wordt de paring van de vlinders verhinderd waardoor de populatie niet kan uitbreiden.
Isomate CLR is geschikt om bij een gering populatieniveau uitbreiding van de insectenpopulatie te voorkomen. Indien in het jaar voorafgaande aan de toepassing minder dan 0,5% vruchtschade is opgetreden van zowel fruitmot als bladrollers, kan de techniek zonder verdere maatregelen worden toegepast. Indien in het jaar voorafgaande aan de toepassing meer dan 0,5% vruchtschade door fruitmot en/of bladrollers optrad, zijn aanvullende behandelingen met insecticiden tegen de eerste generatie van de fruitmot en/of vruchtbladroller noodzakelijk.
Isomate CLR is niet werkzaam tegen de rode en groene knopbladroller (Spilonota ocellana en Hedya nubiferana).

Toepassingstijdstip

De dispensers mogen 1 tot 2 weken voor het begin van de vlucht van de fruitmot worden opgehangen maar moeten ten laatste ten tijde van het begin van de eerste vlucht van de fruitmot zijn aangebracht. In normale jaren is de eerste week van mei een goed moment. Eén behandeling per jaar is voldoende.

Dosering
800-1000 dispensers per hectare

 

Toepassingstechniek

De dispensers dienen gelijkmatig in een vierkantsverband van ca 3,5 bij 3,5 meter over de te behandelen oppervlakte te worden verdeeld, en individueel in het bovenste deel van de boom te worden opgehangen. De dispensers moeten losjes om een tak in de kop van de boom worden gedraaid. De dispensers moeten zo veel mogelijk in beschaduwde delen van de boom worden aangebracht.
In de buitenste 20 meter van een perceel wordt de egale verdeling van het feromoon in de boomgaard bemoeilijkt door de invloed van wind. Daarom moet in de rand van het perceel een zogeheten randbehandeling worden uitgevoerd. Daartoe wordt in de buitenste bomenrij van het perceel, en aan de kopse kant van het perceel in de eerste boom van iedere rij, een dubbel aantal dispensers uitgehangen.
Gebruik bij het ophangen van de dispensers handschoenen. 

Eisen aan de te behandelen percelen

  • De te behandelen boomgaard moet minimaal 2 hectare groot zijn. De beste resultaten worden verkregen indien de techniek meerdere jaren achter elkaar wordt toegepast over een grotere oppervlakte van aaneengesloten boomgaarden.
  • De boomgaard moet regelmatig van hoogte, vorm en structuur zijn. Indien in een boomgaard open plekken, bebouwing of hoge bomen voorkomen moet ook daar een randbehandeling worden uitgevoerd.
  • Om uitbreiding van de populatie door invlieg van bevruchte vrouwelijke vlinders uit de omgeving te voorkomen dient de afstand tot volledig onbehandelde boomgaarden en boomgaarden met een grote populatie van fruitmot en/of bladrollers groter te zijn dan 100 meter. Het kan in die situaties wenselijk zijn om in de buitenste rijen van het perceel de werkzaamheid Isomate CLR door de toepassing van insecticiden te ondersteunen.
  • Indien in het jaar voorafgaand aan de toepassing van Isomate CLR meer dan 0,5% van de vruchten beschadigd was door fruitmot en of bladrollerrupsen dan is de populatie in de boomgaard te groot om alléén met feromoonverwarring een voldoende bestrijdingseffect te bereiken, en moet ten minste tegen de eerste generatie van de fruitmot en/of bladroller aanvullende behandeling met een insecticide plaatsvinden. 

Controle op de effectiviteit

De werkzaamheid van de bestrijdingstechniek dient gedurende het groeiseizoen nauwlettend te worden gecontroleerd door:

  1. Het ophangen van feromoonvallen voor fruitmot.
  2. De controle van minimaal 1000 vruchten per perceel begin juli en begin augustus op aantasting door de rupsen van de eerste generatie fruitmot en of bladroller. Kies de vruchten voor deze controle goed verdeeld over het perceel in de bovenste helft van de bomen.

Aanvullende behandelingen met insecticiden op tijdstippen die voor die middelen adequaat zijn, zijn nodig indien:

  1. In feromoonvallen binnen de behandelde boomgaard meer dan 5 fruitmotten per val/per week worden gevangen, en dit gedurende twee weken.
  2. Bij controle op vruchtaantasting in juli of augustus meer dan 0,5% aantasting door fruitmot of bladroller wordt vastgesteld.