Platina

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket in Nederland

N.B. de praktische aanbevelingen van Globachem wijken af van het officiële etiket

Kersen en rode bessen

Toe te passen in combinatie met de gangbare schimmelbestrijdingsmiddelen.
De toepassing vermindert de barstgevoeligheid en verhoogt het aandeel verkoopbaar fruit.

Dosis en bijzondere toepassingsmodaliteiten

  • Dosis: 1,5 à 2,25 l/ha standaardboomgaard
  • Max. 3 behandelingen
  • Combineren vanaf het begin van de roodkleuring (ca. 20 dagen voor de oogst).
  • De behandeling meermaals met een interval van 7 à 10 dagen herhalen.
  • Een extra bespuiting 2 dagen voor de regen uitvoeren wanneer regen voorspeld wordt en de vorige behandeling reeds meer dan 5 dagen tevoren uitgevoerd werd.

Pitfruit

Toe te passen in combinatie met de gangbare schimmelbestrijdingsmiddelen, in de periode 3 weken na volle bloei.
De toepassing heeft een positief effect op vruchtmaat en schilkwaliteit.

Dosis en bijzondere toepassingsmodaliteiten

  • Dosis: 2,25 l/ha standaardboomgaard.
  • De behandeling uitvoeren ca. 3 weken na volle bloei, bij een temperatuur van min. 15°C.
  • Waterhoeveelheid: 300 l/ha

PLATINA 33 niet combineren met producten op basis van Koper.