Gewasbescherming

Samenstelling

500 g/L difenoconazool

Formulering

SC - suspensie concentraat

Sterk geconcentreerd, breedwerkend systemisch fungicide voor langdurige preventieve en sterke curatieve bestrijding van verschillende ziekten in granen, koolzaad en suikerbieten.

Voordelen

  • Unieke difenoconazool formulering en concentratie
  • Bekende actieve stof, nu speciaal ontwikkeld voor akkerbouwgewassen
  • Geen geur
  • Langdurige preventieve werking in combinatie met sterk curatieve en eradicante eigenschappen
  • Uitstekende bestrijding van bladziekten zoals o.a. bladvlekkenziekte, roest, echte meeldauw, Alternaria, Sclerotinia
  • Snelle opname met sterke translaminaire verplaatsing
  • Goede herverdeling om nieuwe groei te beschermen
  • Belangrijke partner in resistentiemanagement en IPM programma's

Andere merknamen

Agrizole XL

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.