Gewasbescherming

Samenstelling

180 of 200 g/L fluroxypyr

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Systemisch na-opkomst herbicide ter bestrijding van eenjarige en meerjarige breedbladige onkruiden in granen, maïs en grasland.

Voordelen

  • Uiterst actief, selectief herbicide voor een snelle en consistente onkruidbestrijding
  • Prima werking op zowel eenjarige (o.a. kleefkruid, vogelmuur, veelknopigen, zwarte nachtschade) als meerjarige breedbladige onkruiden (o.a. akkerwinde, haagwinde, aardappelopslag)
  • Flexibele toepassing
  • Uitstekende tankmix partner
  • Ook te gebruiken op grasland, golfterreinen, tijdelijk onbeteelde landbouwgronden en niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Andere merknamen

Awac, Gal-Gone

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.