Gewasbescherming

Samenstelling

  • 19 g/L gibberelline A4/A7
  • 19 g/L 6-benzyladenine

Formulering

SL - met water mengbaar concentraat

Groeiregulator voor een betere schilkwaliteit en vruchtmaat bij appel, vruchtzetting bij peer en laterale vertakking in fruitboomkwekerijen.

Voordelen

  • Effectieve werking tegen verruwing bij appel door de vruchtschil meer elastisch te maken en weerstandiger tegen extremen in temperatuur, neerslag en luchtvochtigheid
  • Betere vruchtzetting bij peer door stimulatie van parthenocarpe vruchtontwikkeling na slechte weersomstandigheden en in slecht zettende variëteiten
  • In fruitboomkwekerijen geeft Gibbalin een verhoging van het aantal takken per boom voor een betere vroege productie, minder verkaling en een toename van het vruchtdragend oppervlak, met als resultaat mooi vertakte bomen voor intensieve plantsystemen 

Andere merknamen

Agrimix Pro, Aramis Plus, Plis, Prorex

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.