Gewasbescherming

Samenstelling

250 g/L azoxystrobin

Formulering

SC - suspensie concentraat

Breedwerkend contact en systemisch fungicide voor de bestrijding van een breed spectrum aan schimmelziekten in granen, koolzaad, aardappelen, maïs, suikerbieten, fruitgewassen, groentegewassen en siergewassen.

Voordelen

  • Uiterst effectieve, systemische werking met transport naar nieuwgevormd plantenweefsel, wat een uitstekende bescherming geeft tegen ziekten, zelfs tijdens perioden van snelle groei
  • Langdurige, brede ziektebestrijding die het gewas beschermt tegen alle belangrijke schimmelklassen
  • Uitstekende werking tegen o.a. Septoria, roest, echte meeldauw, Alternaria, Rhizoctonia, Sclerotinia, Ramularia
  • Flexibele toepassing, passend in bijna elk fungicideschema 

Andere merknamen

Conclude, Zaftra

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.