Gewasbescherming

Samenstelling

600 g/L flufenacet

Formulering

SC - suspensie concentraat

Voor- en na-opkomst herbicide voor de bestrijding van eenjarige grassen en een aantal breedbladige onkruiden in granen. 

Voordelen

  • Sleutelproduct voor de bestrijging van duist
  • Ideaal in de anti-resistentie strategie
  • Toegelaten in alle wintergranen
  • Flexibel in dosis, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden
  • Flexibel in tankmix partners om de werking te versterken en het werkingsspectrum te verbreden
  • Gebruiksvriendelijke vloeibare formulering

Andere merknamen

Fumacet, Vulcanus, Vulpix, Hordeo

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.