Gewasbescherming

Samenstelling

600 g/L flufenacet

Formulering

SC - suspensie concentraat

Voor- en na-opkomst herbicide voor de bestrijding van eenjarige grassen en een aantal breedbladige onkruiden in granen. 

Voordelen

  • Sleutelproduct voor de bestrijging van duist
  • Ideaal in de anti-resistentie strategie
  • Toegelaten in alle wintergranen
  • Flexibel in dosis, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden
  • Flexibel in tankmix partners om de werking te versterken en het werkingsspectrum te verbreden
  • Gebruiksvriendelijke vloeibare formulering

Andere merknamen

Fumacet, Vulcanus

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.