Gewasbescherming

Samenstelling

  • 667 g/L prosulfocarb
  • 14 g/L diflufenican

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Sterk bodemherbicide voor een uitstekende bestrijding van eenjarige grassen en breedbladige onkruiden in granen, aardappelen en zonnebloemen.

Voordelen

  • Effectieve, vroege bestrijding van een breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden
  • Unieke combinatie van 2 betrouwbare actieve stoffen met sterke onderlinge synergie 
  • Perfecte bestrijding van windhalm in granen, zowel in voor- als in naopkomst, met tevens een goede werking tegen duist
  • De introductie van diflufenican in aardappel en zonnebloem verbetert de werkzaamheid van prosulfocarb tegen de meeste onkruiden aanzienlijk
  • Actief resistentiemanagement
  • Uitstekende tankmixpartner voor moeilijk te bestrijden onkruiden

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.