Gewasbescherming

Samenstelling

  • 400 g/L flufenacet
  • 200 g/L diflufenican

Formulering

SC - suspensie concentraat

Bodemherbicide in voor- en na-opkomst tegen eenjarige grassen en breedbladige onkruiden in granen, met krachtige bestrijding van duist.

Voordelen

  • Krachtige bestrijding van resistente duist in granen in het najaar
  • Zeer goede werking tegen o.a. windhalm, straatgras, kamille, ereprijs, kleefkruid, vogelmuur, akkerviooltje, paarse dovenetel
  • Het combineren van 2 actieve stoffen met verschillende werkingswijze vermindert het risico op resistentie
  • Flexibiliteit van tankmixpartners om de werking tegen duist te versterken en extra bestrijding te bieden van breedbladige onkruiden
  • Werking voor- en naopkomst

Andere merknaam

Carpatus

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.