Gewasbescherming

Samenstelling

250 g/L difenoconazool

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Breedwerkend systemisch fungicide voor langdurige preventieve en sterke curatieve bestrijding van Alternaria in aardappelen.

Voordelen

  • Langdurige preventieve werking in combinatie met sterk curatieve en eradicante eigenschappen
  • Uitmuntende bestrijding van Alternaria solani en Alternaria alternata
  • Snelle opname met sterke translaminaire verplaatsing
  • Goede herverdeling om nieuwe groei te beschermen
  • Belangrijke partner in resistentiemanagement en IPM programma's

Andere merknamen

Kix, Spinner

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.