Gewasbescherming

Samenstelling

  • 250 g/L prothioconazool
  • 90 g/L metconazool

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Zeer breedwerkend systemisch fungicide met sterke werking tegen stengel-, blad- en aarziekten in granen, tegen Sclerotinia in winterkoolzaad en tegen Cercospora en roest in suikerbieten.

Voordelen

  • Robuuste preventieve en curatieve werking tegen talrijke schimmelpathogenen.
  • Zeer effectief in alle graangewassen tegen o.a. Fusarium spp., Septoria spp., Puccinia spp., Blumeria graminis en Rynchosporium.
  • Krachtig en breed fungicide in winter- en zomerkoolzaad tegen Sclerotinia, met ook uitstekende bescherming tegen Phoma. Goede groeiremming in de herfst.
  • Nieuwe marktreferentie in suikerbieten met sterke werking tegen alle belangrijke ziekten. Introductie van prothioconazool en metconazool als nieuwe resistentiebrekers in bietengewassen.
  • Gelijkmatige en langdurige translaminaire en acropetale distributie in het gewas, met een brede schimmelwerende bescherming gedurende meerdere weken tot gevolg.

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.