Gewasbescherming

Samenstelling

250 of 300 g/L prothioconazool

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Zeer breedwerkend, systemisch fungicide voor de bestrijding van stengel-, blad- en aarziekten in granen en van Sclerotinia in koolzaad.

Voordelen

  • Robuuste preventieve en curatieve werking tegen tal van schimmelpathogenen
  • Zeer effectief in alle graangewassen tegen o.a. Fusarium spp., Septoria spp., Puccinia spp., Pyrenophora spp., Blumeria graminis, Rhynchosporium
  • Krachtig en breedwerkend koolzaadfungicide, met sterke bestrijding van Sclerotinia en uitstekende bescherming tegen Phoma
  • Brede bescherming gedurende meerdere weken dankzij de gelijkmatige en langdurige translaminaire en acropetale verdeling 
  • Perfecte tankmixpartner om de fungicidewerking te verbreden en versterken en resistentieopbouw te voorkomen

Andere merknamen

Pecari, Patel, Pabi, Phabia

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.