Gewasbescherming

Samenstelling

200 g/L diquat

Formulering

SL - met water mengbaar concentraat

Welbekend, niet-selectief contactherbicide in vele teelten. Loofdoder met snelle, complete verdroging van verschillende gewassen voor de oogst.

Voordelen

  • Niet-selectieve onkruiddoder, gebruikt voor onkruidbestrijding vóór het zaaien of vóór opkomst van het gewas, en voor onkruidbestrijding door bespuiting tussen de rijen van groeiende akkerbouw- en fruitgewassen
  • Loofdoder, die een snellere gewasverdroging geeft voor een meer nauwkeurige oogstplanning en gemakkelijkere oogsten in o.a. aardappelen, koolzaad, zonnebloem, erwten, bonen
  • Aardappelknollen van verdroogde planten zijn meer velvast, waardoor minder beschadigingen voorkomen bij de oogst
  • Vermindert ziekteverspreiding laat op het seizoen
  • Zeer regenvast 

Andere merknamen

Enkor Plus, Gloquat, Quazar, Quit, Roquat, Solaris

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.