Isomate CLR, dé residu-vrije oplossing tegen fruitmot én bladrollers

Isomate CLR is een feromoonverwarringsproduct op basis van de actieve stof codlemone.

Uw voordeel

 • Isomate CLR is een feromoonverwarringsproduct dat de feromooncomponenten van zowel fruitmot als bladrollers bevat.
 • enige product met 5 feromooncomponenten in een dispenser
 • efficiëntere inzet van insecticiden is mogelijk
 • residu-vrij

Hoe toepassen?

 • Bij appel en peer
  • Min. 800 dispensers per ha
  • Uit te hangen vóór de vlucht van de fruitmot, d.w.z. in normale jaren voor 1 mei
  • Randen extra uithangen
  • In de bovenste halve meter van de boom hangen
  • Werking controleren met vallen en eventueel chemisch bijsturen

Praktische informatie

Praktische aanbevelingen voor Isomate CLR

Insect Foromoon
Component
Isomate CLR
Fruitmot Codlemone
1-Dodecanol
1-Tetradecanol
x
x
x
Vruchtbladroller
Grote appelbladroller
Heggebladroller
Leverkleurige bladroller
Z9-14 Acetaat
Z11-14 Acetaat
x
x

 

 

 

Uithangen van Isomate CLR

Tijdstip:

 • in normale jaren voor 1 mei, tenzij dat het al warm is in april. Isomate CLR dient in de boomgaard te hangen vóór de vlucht van fruitmot.

Minimaal 800 dispensers per ha

Randen extra uithangen

 • Randen zijn “driftgevoelig”. Belangrijk is dat de feromoonwolk intact blijft.
 • Aan de buitenkant van de wolk, kunnen “gaten” ontstaan door de wind. Daarom dien je in de kantrij en in de kopbomen dubbel zoveel verdampers uit te hangen als in het perceel.
 • Bij voorkeur hang je dubbel zo veel dispensers in de randrij van de buurman, of in een windscherm rond het perceel.
 • De kopbomen behoren ook tot de randen van het perceel, hang in iedere kopboom een verdamper.

Risico op invlieg

 • Vanuit plaatsen waar veel fruitmot voorkomt (hoogstam bomen, opslag palloxen, onbehandelde percelen, notenbomen, enz.) kunnen bevruchte wijfjes het perceel binnenvliegen en er eieren afzetten.
 • Om dit te voorkomen, worden de buitenste 5 rijen rond deze plaatsen best enkele keren chemisch behandeld.
 • Als het maar over enkele hoogstambomen gaat, kan je daar ook proberen te verwarren door 10-15 verdampers boven in deze hoogstammen op te hangen. Aanvullende bespuitingen op kritische momenten in de randrijen van je perceel blijven noodzakelijk.

Boven in de boom hangen: in de bovenste halve meter

 • Fruitmot vliegt hoog in de boom om te paren. Dus moet er zeker voldoende feromoon in de bovenste 0.5 meter van de boom zijn.
 • Feromoon ‘zakt’ langzaam naar beneden, nooit omhoog.
 • Indien de bomen hoger zijn dan 2,2 m, moet je de plukstelling gebruiken, anders wordt er na een tijdje te laag uitgehangen.
 • Indien een draad aanwezig is (in de bovenste halve meter van de boom), hang de dispenser dan aan de draad en schuif hem ‘in’ de boom, zodat hij in de schaduw hangt.
 • Vasthechten doe je door de uiteinden lichtjes in elkaar te draaien. Leg er geen knoop in of draai het draadje niet vele malen rond: dit kost onnodig veel tijd.

Gebruik oude kleren en plastic handschoenen

 • Tijdens het uithangen verspreidt het feromoon zich, zeker als het al warmer wordt. Feromoon hecht zich ook op kleren en op de huid. Bovendien kunnen zelfs hele kleine hoeveelheden feromoon nog lange tijd diverse soorten vlindertjes lokken. Daarom is het aangewezen om oude kleren en handschoenen te gebruiken bui het uithangen van de dispensers.
 • Was de gebruikte kleren ook apart, want anders riskeer je dat het feromoon zich verspreidt naar de andere kleren.

Uithangen van de vallen

Hang eind april de feromoonvallen uit

 • Als controle worden feromoonvallen opgehangen.
 • Hang de val midden in het perceel op ooghoogte op, niet aan een kopboom! Controleer wekelijks (bij voorkeur in het weekend).
 • Om de rij met de val makkelijker terug te vinden, kan je een lint bevestigen aan de rij waar de val hangt.


Bestrijdingsstrategie kiezen op basis van de aantasting van het voorbije jaar

Het aantal aanwezige vlinders bepaalt de slaagkansen van de verwarring: hoe meer vlinders aanwezig, hoe groter de kans dat ze elkaar toevallig vinden en dat er dus schade kan ontstaan.

Het aantal aanwezige vlinders wordt o.a. bepaald door de aantasting van vorig jaar. Deze bepaalt de “intensiteit” van het spuitschema. Op basis van de aantasting van vorig jaar, delen we de percelen op in 3 categorieën.  Naargelang de weersomstandigheden van het jaar zelf al dan niet goed zijn voor de  ontwikkeling van fruitmot, voorzien we een bijsturing op basis van de vangsten in de vallen.

 • Groep A: minder dan 0.5% schade: dan zijn er dit jaar geen aanvullende behandelingen nodig om onder de economische schadedrempel te blijven. N.B. Groep A geldt enkel wanneer het jaar voordien effectief de schade in het perceel geteld is. Indien u een aantastingsniveau onder de economische schadedrempel eist, dan raden we één bespuiting aan op de piek van het uitkomen van de eieren.
 • Groep B: tussen 0,5 en 1% schade (= tot 1 aangetaste vrucht per boom): dan raden we aan om te behandelen op de pieken van het uitkomen van de eieren, bij voorkeur met producten met een laag residu. Indien u het jaar voordien de schade niet geteld hebt, dan vertrekt u minstens van groep B.
 • Groep C: meer dan 1% schade (= meerdere vruchten per boom): dan raden we aan om op regelmatige tijdstippen te behandelen gedurende de ei-uitkomst. De inzet van chemische middelen is dan noodzakelijk.

 

STAP 1 STAP 2 - strategie kiezen
(o.b.v. aantasting vorig jaar)
STAP 3 - bijsturen indien nodig
ISOMATE CLR
uithangen
Groep A
< 0,5% schade in voorbije jaar
Geen aanvullende behandelingen nodig om onder de economische schadedrempel te blijven
Indien meer dan 5-10 motten gevangen in de feromoonvallen:
- behandelen op de pieken in ei-uitkomst
- residu arme producten
Groep B
0,5 – 1% schade in voorbije jaar
- behandelen op pieken in ei-uitkomst
- voorkeur producten met laag residu
Indien meer dan 8-15 motten:
- regelmatig behandelen gedurende de ei-uitkomst.
- Inzet van chemische bestrijdingsmiddelen noodzakelijk
Groep C
> 1% schade in voorbije jaar
- regelmatig behandelen gedurende de ei-uitkomst
- inzet van chemische middelen noodzakelijk
Indien meer dan 20 motten:
- zeer kritische situatie
- intensief gebruik van sterke chemische middelen noodzakelijk

*Bij randeffecten een categorie hoger op de kanten toepassen.

Actieve stof

Codlemone e.a.

Werkingswijze

De actieve stof codlemone werkt voornamelijk door feromoonverwarring, hetzij in vallen, hetzij door verwarring.

Gebruik volgens de Pesticide Manual

Codlemone wordt ofwel alleen, of in combinatie met een insecticide gebruikt, ter bestrijding van de fruitmot.

Beschikbare formuleringen

Globachem kan u de volgende formuleringen aanbieden, gebaseerd op het actieve ingrediënt codlemone:

 • Isomate CLR (39% (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol, 37% (Z)-11-Tetradecenyl acetate, 7% (Z)-9-Tetradecenyl acetate, 6% Dodecan-1-ol, 1% Tetradecan-1-ol ) - damp ontwikkeld product

Gebruiksaanwijzing

Op dit moment verkoopt Globachem Isomate CLR enkel in België.

Gebruiksaanwijzing volgens het officiële etiket

 • België: Isomate CLR– in het Nederlands of het Frans
  • Gebruik bij appelen en peren

 

Veelgestelde vragen