Tebuconazool

kristal van tebuconazool onder de lichtmicroscoop - kristal van tebuconazool onder de lichtmicroscoop
kristal van tebuconazool onder de lichtmicroscoop

Werkingswijze

De actieve stof tebuconazool is een systemisch fungicide met een preventieve, curatieve en eradicante werking. Tebuconazool wordt snel geabsorbeerd in de vegetatieve delen van de plant, met translocatie, voornamelijk acropetaal.

Gebruik volgens de Pesticide Manual

Het fungicide tebuconazool wordt gebruikt in de zaadbehandeling en is effectief tegen verschillende smut and bunt ziektes in granen, zoals Tilletia spp., Ustilago spp. en Urocystis spp., ook tegen Septoria nodorum (seed-borne) aan 1-3 g/dt zaad; en Sphacelotheca reiliana in maIs, aan 7.5 g/dt zaad. Als spuitmiddel bestrijdt tebuconazool verschillende pathogenen is diverse teelten, waaronder roest soorten (Puccinia spp.) aan 125-250 g/ha, meeldauw (Erysiphe graminis) aan 200-250 g/ha, scald (Rhynchosporium secalis) aan 200-312 g/ha, Septoria spp. aan 200-250 g/ha, Pyrenophora spp. aan 200-312 g/ha, Cochliobolus sativus aan 150-200 g/ha, en Fusarium (Fusarium spp.) aan 188-250 g/ha, in granen; bladvlekkenziekte (Mycosphaerella spp.) aan 125-250 g/ha, bladroest (Puccinia arachidis) aan 125 g/ha, en Sclerotium rolfsii aan 200-250 g/ha, in pinda; zwarte Sigatoka ziekte (Mycosphaerella fijiensis) aan 100 g/ha, in banaan; sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) aan 250-375 g/ha, Alternaria spp. aan 150-250 g/ha, kankerstronken/vallers (Phoma lingam -Leptosphaeria maculans) aan 250 g/ha, en Pyrenopeziza brassicae aan 125-250 g/ha, in koolzaad; theepokkenziekte (Exobasidium vexans) aan 25 g/ha, in theeplanten; Phakopsora pachyrhizi aan 100-150 g/ha, in soyabonen; Monilinia spp. aan 12.5-18.8 g/100 l, meeldauw (Podosphaera leucotricha) aan 10.0-12.5 g/100 l, Sphaerotheca pannosa aan 12.5-18.8 g/100 l, schurft (Venturia spp.) aan 7.5-10.0 g/100 l, en apple white rot (Botryosphaeria dothidea) aan 25 g/100 l, in pitfruit en steenfruit; echte meeldauw (Uncinula necator) aan 100 g/ha, in wijndruiven; koffieroest (Hemileia vastatrix) aan 125-250 g/ha, berry spot disease (Cercospora coffeicola) aan 188-250 g/ha, en American leaf disease (Mycena citrocolor) aan 125-188 g/ha, in koffie, witrot (Sclerotium cepivorum) aan 250-375 g/ha, en bladvlekkenziekte (Alternaria porri) aan 125-250 g/ha, in bolgroenten; bladvlekkenziekte (Phaeoisariopsis griseola) aan 250 g/ha, in bonen; Alternaria (Alternaria solani) aan 150-200 g/ha, in tomaten en aardappelen. 

Beschikbare formuleringen

Globachem kan u de volgende formuleringen aanbieden, gebaseerd op het actieve ingrediënt tebuconazool:

  • Tebuconazool 250 EW (tebuconazool 250 g/l) – emulsie in water
    Commerciële naam: Tebucur, Teson