Dit voorjaar geen Novovit Frutta meer toepassen

donderdag 13 april 2017

Novovit is een traagwerkende granulaatmeststof met een geïntegreerd waterabsorberend polymeer. Novovit Frutta is specifiek samengesteld als startmeststof voor het aanplanten van pit- en steenfruit, het polymeer zorgt voor waterbufferend vermogen, de in de bodem gevormde gel weert woelmuizen en woelratten.

Bij het planten van fruitbomen wordt 40 gram korrels per boom geconcentreerd rond de wortels in het plantgat aangebracht. Na het planten moeten de bomen onmiddellijk met 10 ltr water per boom aangegoten worden, opdat de gel kan opzwellen en kan beginnen werken. In droge toestand vormen kaliumionen bruggen tussen de polymeerketens. Na bevochtigen neemt het water de plaats van de kaliumionen in (gelvorming) en komen deze ionen vrij voor de wortels. Bij plantingen in het najaar of vroege voorjaar geeft dit geen problemen. Maar bij late plantingen in droge omstandigheden kan hierdoor de zoutconcentratie in de bodem te hoog oplopen. Door de reeds warmere bodem en omgevingstemperaturen beginnen de bomen vrijwel onmiddellijk nieuwe wortels te vormen, die in deze zoute omgeving kunnen uitdrogen en afsterven. 

Vandaar ons advies om bij planten met naakte wortel geen Novovit Frutta toe te passen indien onmiddellijk na het planten nieuwe wortelvorming verwacht wordt

Concreet houdt dit dus in dat we afraden om dit voorjaar nog Novovit Frutta te gebruiken bij de aanplant van uw fruitbomen. Vanaf het najaar tot in het vroege voorjaar kan u ons product opnieuw zorgeloos toepassen. Hierbij houdt u best steeds rekening met volgende aandachtspunten:
- Novovit Frutta is een meststof, overdosering kan leiden tot schade
- Novovit Frutta niet combineren met andere meststoffen of substraat verrijkt met meststoffen, champignonmest, ...
- Voldoende irrigeren na toepassing: 10 ltr water per 40 gram Novovoti Frutta per boom
- Niet toepassen op kalkgronden

Overige nieuwsberichten