Gemengde populatie perenbladvlo aanpakken met Atilla

dinsdag 5 juli 2016

De ei-afleg van de 1ste generatie perenbladvlo duurde dit jaar maar liefst 2 maanden, waardoor ook de ei-afleg van de 2de generatie erg langgerekt was. Het was dan ook niet evident om de klassieke perenbladvlomiddelen ideaal te positioneren. Over het algemeen is hun werking toch behoorlijk goed geweest, maar door de uiteenlopende stadia die voorkwamen zijn nog redelijk wat eieren/larven gespaard gebleven. Hierdoor vinden we momenteel in de plantages een mix van alle stadia perenbladvlo. Op heel wat percelen is de honingdauwproductie zich ook sterk aan het doorzetten, en met het warme en droge weer van de komende dagen zal dit nog verder toenemen.

 

Ons advies: Morgen woensdag 6 juli starten met een blokbehandeling van 3 tot 4 maal Atilla (5 kg/ha) met een interval van ± 7 dagen

 


Atilla werkt in op verschillende stadia en is volkomen veilig voor alle natuurlijke vijanden van de perenbladvlo. In de huidige omstandigheden komen deze sterke punten het meest tot hun recht.

- Atilla heeft een uitdrogende werking op de jonge larven. Het droge, warme weer dat vanaf morgen op de weerkaarten staat is hiervoor zeer gunstig.
- Atilla is speciaal geformuleerd om honingdauw op te drogen. Een behandeling onmiddellijk na een natte periode is ideaal om de vorming van roetdauwschimmel te helpen voorkomen.
- Atilla vermindert eventuele nieuwe ei-afleg door volwassenen, zodat we nu al kunnen starten met de bestrijding van de zomergeneratie.  

 Tips 

* Atilla doodt enkel jonge larven af. Het is dan ook cruciaal om meerdere behandeling uit te voeren. Het interval bedraagt best ± 7 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

* Atilla is niet regenvast. Daarom best behandelen kort na de regen, aan het begin van een aantal dagen met droog, zonnig weer.
* Atilla kan met weinig water gespoten worden. Voor zwaardere plantsystemen met druk in de broek van de boom, is het raadzaam het spuitvolume te verhogen om alles goed te raken.
* Atilla mag maximaal 9 maal per jaar ingezet worden.

 

Atilla: erkenningsnummer 10003P/B, bevat 850 g/kg kaliumwaterstofcarbonaat
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Overige nieuwsberichten