Inzetten van Globaryll 100 bij wisselvallig weer vraagt iets meer uitleg !

dinsdag 19 mei 2015

De basis blijft dat een optimale werking van Globaryll 100 wordt verkregen door te behandelen bij groeizaam weer. Dat betekent dat er overdag, maar vooral ook ’s nachts hogere temperaturen worden genoteerd. Afhankelijk van het weermodel wordt er beter weer voorspeld tegen het einde van deze week. We houden het weer(bericht) nauwlettend in de gaten en zullen op basis hiervan het beste advies geven. U kunt al wel rekening houden met dezelfde factoren. 

  • Globaryll 100 kan bij appel ingezet worden tussen 10 en 14 mm. Let daarom op de diameters van de verschillende vruchten in een boom. Indien er veel verschil is tussen laterale en topvruchten, dan kan Globaryll 100 nog een goede werking hebben als de laterale vruchten de juiste diameter bereikt hebben. Hetzelfde kan gezegd worden over één- en meerjarig hout. Globaryll 100 kan nog perfect ingezet worden wanneer de vruchten van het éénjarig hout 10-14 mm zijn. Globaryll 100 zal dan enkel hierop dunnen en niet op de vruchten van het meerjarig hout die dan rond de 18 mm zijn. Afhankelijk van het type snoei, kan dit een interessante dunstrategie zijn.
  • Indien het weer niet echt beter wordt de volgende dagen en er is toch een sterke dunning nodig, dan is Globaryll 100 een ideale mengpartner voor dunmiddelen op basis van NAA. Pas dit enkel toe op bomen die sterk moeten gedund worden en zeker niet op peren! De werking van deze combinatie zal de werking van elk product afzonderlijk versterken. Hoe beter de omstandigheden, hoe sterker deze combinatie zal werken. Beide producten werken beter bij groeizaam weer. 
  • Voor de combinatie met het nieuwe dunmiddel Brevis raden wij aan om dit met de nodige voorzichtigheid te bekijken. Uit proeven blijkt dat ook deze twee middelen elkaar versterken. Er is echter te weinig ervaring om de juiste strategie en dosis van een combinatie Globaryll 100 met Brevis te adviseren. Wil men dit toch op enkele bomen testen, dan is het beter om eerst Globaryll 100 in te zetten. Dit zal de celdeling versterken en op deze manier de vruchtmaat het sterkst beïnvloeden. Dit kan niet bereikt worden door het eerst toepassen van een fotosyntheseremmer. Indien later blijkt dat de vruchten niet sterk genoeg ruien, dan kan men Brevis nog tot 20 mm inzetten. Zoals hierboven reeds vermeld is hier tot nu toe weinig ervaring mee.

 

Globaryll 100: erkenningsnummer 9505P/B, bevat 100 g/l 6-benzyladenine

Brevis: erkenningsnummer 10358P/B, bevat 150 g/kg metamitron

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Overige nieuwsberichten