Pure kaliumbicarbonaat werkt niet tegen perenbladvlo!

donderdag 14 juli 2016

Bij gewasbeschermingsmiddelen is het vaak de formulering die maakt of een product goed werkt of niet. Atilla is speciaal als insecticide geformuleerd om kleine honingdruppeltjes op te lossen en jonge perenbladvlolarven uit te drogen. Andere producten op basis van kaliumbicarbonaat (puur of geformuleerd als fungicide) zullen daarom geen perenbladvlo afdoden. Onderstaande proefresultaten illustreren dit.

Pcfruit, afdeling Zoölogie - 2010
Variëteit: Conference op Kwee Adams
Plantjaar: 1988
kaliumbicarbonaat tabel 1

kaliumbicarbonaat grafiek 1
Figuur: Aantal L1-L3 larven van perenbladvlo op 10 gemarkeerde scheuten. Telling 8 dagen na de eerste, 12 dagen na de tweede en 8 dagen na de derde behandeling.

Puur kaliumbicarbonaat had geen werking op de jonge larven. Atilla gaf met de halve hoeveelheid actieve stof wel een duidelijk effect, met ongeveer een halvering van het aantal larven. Aan de adviesdosis (5,0 kg/ha) had de werkingsgraad van Atilla nog aanzienlijk hoger gelegen.

DLV Plant (nu Delphy) - 2009
Variëteit: Concorde op Kwee Adams
Plantjaar: 2005
kaliumbicarbonaat tabel 2

kaliumbicarbonaat grafiek 2

Figuur1: Aantasting van perenbladvlo (eieren en larven) op de scheuten. De eerste observatie op 27 mei werd voor alle objecten op 100 % gezet.

De resultaten van deze proef bevestigen dat puur kaliumbicarbonaat geen werking heeft tegen perenbladvlo.

1 Brouwer, G. (2010). The effect of different treatments on pear psyllid (Cacopsylla Pyri) in organic pear growing. Ecofruit. 14th International Conference on Organic Fruit Growing. Proceedings for the conference, Hohenheim, Germany, 337-340

Atilla: erkenningsnummer 10003P/B, bevat 850 g/kg kaliumwaterstofcarbonaat
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

Overige nieuwsberichten