Over Globachem

Intro

Globachem uit Sint-Truiden wil de stijgende wereldbevolking helpen voorzien van voldoende, veilig en duurzaam geteeld voedsel door de telers te helpen hun gewassen gezond te houden. Dit doen we door een breed gamma bestaande en innovatieve gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen, te registreren en internationaal te vermarkten.

Lees meer


Globachem is in 2000 opgericht door Koen en Els Quaghebeur-Paesmans vanuit hun woonhuis in Sint-Truiden. In 2012 zijn we verhuisd naar Brustem Industriepark, waar we beschikken over kantoren, magazijn, etiketteerruimte en, sinds 2018, ook een Greennovation center, onze onderzoekserre waar we nieuwe producten screenen. Sinds 2022 hebben we deze nog uitgebreid met een extra serre om buitenomstandigheden te simuleren. In 2023 wordt er gebouwd aan de uitbreiding van de kantoorgebouwen.

Een gewasbeschermingsmiddel mag enkel verkocht worden indien het een officiële erkenning heeft. Hiertoe dienen we per land bij de ministeries een erkenningsdossier in met daarin de resultaten van uitgebreide testen, uitgevoerd door geaccrediteerde labo’s en onderzoeksinstellingen.

De focus ligt niet alleen op de verkoop, maar ook zeer sterk op R&D en het aanvragen van registraties, waardoor we nu meer dan 2.000 producterkenningen/registraties hebben. De helft van onze medewerkers zijn actief in innovatie (R&D, Product Development, Registrations).

Vooraleer een gewasbeschermingsmiddel op de markt gebracht kan worden, dienen er tal van studies geleverd te worden om aan te tonen dat de producten voldoen aan alle normen (toxiciteit, ecotoxiciteit, fysico-chemische kenmerken, residu’s, gedrag in het leefmilieu, enz.). Per land dienen we bij de ministeries een erkenningsdossier in met daarin de resultaten van deze uitgebreide testen, uitgevoerd door geaccrediteerde labo’s en onderzoeksinstellingen. Hierdoor kunnen we stellen dat de producten die toegelaten zijn op de Europese markt, met de huidige stand van de wetenschap, veilig zijn voor mens en milieu en behoren tot de meest geteste producten die er op de markt te verkrijgen zijn. 

Globachem heeft zich van in het begin gericht op export, aanvankelijk vooral in Europa, later ook wereldwijd. De verkoop gebeurt via distributeurs, dus niet direct aan de land- en tuinbouwers.

De formulering, verpakking en etikettering van onze producten gebeurt in samenwerking met professionele Europese partners met de modernste apparatuur, waarbij Globachem zelf alle stappen coördineert en controleert. Afgewerkte producten worden ofwel rechtstreeks aan onze klanten geleverd, ofwel eerst gestockeerd in ons state-of-the-art magazijn en van daaruit verdeeld.

Om al deze activiteiten te ondersteunen, hebben wij een wereldwijd netwerk van producenten, formulateurs, labo’s, consultants, onderzoeksinstellingen, leveranciers en klanten.

Naast gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen, produceren en verdelen wij ook zaadbehandelingsproducten zoals poeders, binders en kleurstoffen. Globachem voert geen loonpilleringen uit maar levert kennis en grondstoffen aan zaaizaadbedrijven en stelt hen op deze manier in staat om hun zaden zelf te behandelen. Bij het implementeren van een nieuwe technologie engageren we ons steeds om opschalingsprocessen naar industriële schaal mee te begeleiden.

Het succes van ons bedrijf is gebaseerd op grondigheid in alles wat we doen, op betrouwbaarheid in al onze relaties, op flexibiliteit naar onze klanten, en op de passie van al onze medewerkers.

Uiteraard beschikt Globachem over de nodige certificaten voor de handel in gewasbeschermingsmiddelen (AC21-PR147, AC46-PR147, AC97-PR147, AC37-PR147, AC37-PR147).

Missie en visie

Globachem wil, als flexibel en dynamisch familiaal bedrijf, de stijgende wereldbevolking helpen voorzien van voldoende veilig voedsel en bio-gebaseerde grondstoffen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. We helpen telers hun gewassen gezond te houden en zodoende hun productie te optimaliseren door een breed gamma bestaande en innovatieve gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen, te registreren en internationaal te vermarkten.”

Lees meer


Ons doel is om een vaste innovatieve waarde te zijn in de wereldmarkt van de gewasbescherming. We investeren sterk in productonderzoek en -ontwikkeling, omdat we ervan overtuigd zijn dat vernieuwing cruciaal is om als bedrijf verder te groeien op de internationale markt, ook buiten Europa.

Daarnaast zetten we ook in op innovatie op onze afdeling logistiek en supply chain. Een verdere optimalisatie van onze flexibiliteit in voorraad en levering stelt ons in staat om nog beter in te spelen op de schommelende vraag naar onze producten, eigen aan de agrochemische sector (wisselende weersomstandigheden, ziektedruk, plaagdruk, …). 

Onze kerntaak blijft het verkrijgen van erkenningen (registraties). Nieuwe producterkenningen, gekoppeld aan een goede productontwikkeling en ondersteund door de nodige studies en proefresultaten, zijn de motor van onze groei. Gezien de hoge kosten voor de studies, nodig voor het bekomen van erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen, is een internationale focus noodzakelijk om te slagen.

Op het vlak van zaadtechnologie levert Globachem kwaliteitsvolle grondstoffen (poeders, binders, kleurstoffen, …) die de klant in staat stellen om op een praktische manier toegevoegde waarde te creëren op zijn zaaizaden.

Onze waarden

Bij Globachem zijn we ‘Framily’: niet alleen collega’s dus, maar ook vrienden en familie. Daarom hebben we samen met onze medewerkers enkele kernwaarden voor de Globachem-framily opgesteld. Tijdens workshops gingen we ermee aan de slag. Het resultaat? Dat ervaar je elke dag in ons team.

Ons bedrijf bestaat nu meer dan 20 jaar en is uitgegroeid tot een team van ca 125 medewerkers (en 20 nationaliteiten) dat in 2022 een omzet behaalde van 287 mio EUR waarvan 95% export.

Binnen ons bedrijf zetten we ook sterk in op persoonlijke groei. Samen met onze medewerkers hebben we onze waarden bepaald, met als resultaat het 7-letterwoord FRAMILY: Fun, Respect, Ambition, teaMwork, Innovation, fLexibility, familY. Ondertussen leven deze waarden ook echt binnen ons bedrijf. Hierop aansluitend hebben we voor alle medewerkers een 3-daagse cursus georganiseerd rond “Verbindend communiceren” die we levend trachten te houden met onze comco’s (“communication coaches”).

Lees meer


R&D

Globachem investeert sterk in de ontwikkeling van eigen, innovatieve producten. Het R&D team gaat hierbij op zoek naar de gewasbeschermingsmiddelen van de toekomst. Globachem Discovery, de R&D afdeling in het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelt op een behendige en efficiënte manier nieuwe moleculen en chemie. In België beschikken we over gespecialiseerde onderzoekers en infrastructuur om deze en eigen moleculen snel te screenen en verder te ontwikkelen tot hoogwaardige producten. 

Lees meer


Globachem doet zelf proeven in het labo, in de eigen onderzoeksserre en op proefvelden, maar werkt daarnaast ook samen met geselecteerde externe onderzoeksinstellingen en bedrijven. Op deze manier kunnen we snel en flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft Globachem R&D langlopende samenwerkingen met diverse universiteiten die beschikken over de modernste technieken om onderzoeksresultaten met een groot potentieel mee te ontwikkelen tot innovatieve gewasbeschermingsmiddelen. We staan dan ook steeds open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen met andere instituten of bedrijven.

Globachem R&D haalt zijn inspiratie dikwijls uit de natuur, door het gebruik van bv. plantextracten, secundaire metabolieten of micro-organismen in gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast werken we ook aan producten die stress bij planten verminderen, zodat het gewas zijn productiepotentieel optimaal kan benutten.

We denken graag out-of-the-box en gaan voor baanbrekende vernieuwingen in de landbouwsector. R&D staat bij ons dan ook voor Risk & Disruption.

Daarnaast springen we ook innovatief om met reeds gekende actieve stoffen, om zo producten te ontwikkelen die een duidelijke meerwaarde bieden aan de teler. Hierbij gaat het voornamelijk om:

  • Nieuwe combinaties van actieve stoffen
  • Uitbreiding van het etiket naar andere teelten, andere ziekten, andere toepassingsmomenten, …
  • Meer performante en gebruiksvriendelijke formuleringen
  • Verlaging van de toepassingsdosis

Innovatie is voor ons de sleutel om de groei van Globachem op de internationale markt verder door te zetten.

Regulatory

Gewasbeschermingsmiddelen behoren tot de meest gereglementeerde producten ter wereld. Vooraleer we een gewasbeschermingsmiddel op de markt mogen brengen, moet het product eerst op nationaal niveau toegelaten worden middels een officiële erkenning. Het bekomen van zo’n erkenning is dus essentieel voor het succes van ons bedrijf.

Lees meer


Enkel gewasbeschermingsmiddelen van de hoogste kwaliteit en het kleinste risico voor mens en milieu maken kans om op de markt terecht te komen. Daarom maken onze experts in nauwe samenwerking met de R&D afdeling een grondige selectie van de te ontwikkelen actieve stoffen en formuleringen, met accent op innovatie en veiligheid.

Onze erkenningsafdeling werkt aan de opbouw, het schrijven en de opvolging van erkenningsdossiers binnen en buiten Europa.

De opbouw en het schrijven van de dossiers doen we intern. Per land identificeren we de benodigde studies, die vervolgens worden uitgevoerd bij GLP-gecertificeerde labo’s (Good Laboratory Practice) in overeenstemming met internationale protocollen. Deze studies betreffen de fysicochemische, analytische, metabole, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de actieve stoffen en geformuleerde producten. Het resultaat van deze studies wordt nadien verwerkt in een risicoanalyse om aan te tonen dat het product veilig is voor de gebruiker, de consument en het milieu. Daarnaast worden uitgebreide veldproeven aangelegd door GEP-gecertificeerde instellingen (Good Experimental Practice) om de biologische werkzaamheid van onze producten aan te tonen.

Het verplichte gebruik van GLP-labo’s en GEP-instellingen in de erkenningsprocedure zorgt voor onafhankelijkheid tegenover de opdrachtgever en garandeert dat het onderzoek op een accurate wijze en conform de geldende richtlijnen wordt uitgevoerd.

Een gespecialiseerd team zorgt vervolgens voor de correcte indiening en de opvolging van de erkenningsdossiers bij de relevante overheden binnen en buiten Europa. Nadien zorgen ze er ook voor dat onze productetiketten inhoudelijk volledig conform zijn met de toegelaten gebruiken en risico-beperkende maatregelen van de erkenningsakte.

Supply chain

De supply chain van Globachem is erop gericht onze klanten te allen tijde flexibel en betrouwbaar te kunnen beleveren om snel te kunnen inspelen op hun wisselende noden. Hiertoe maakt Globachem gebruik van een wereldwijd netwerk van grondstoffenleveranciers, formuleringsbedrijven en logistieke dienstverleners, waarbij wij de controle houden over alle stappen: inkoop en invoer van de grondstoffen, ontwikkeling van de formulering, productie, kwaliteitscontrole en etikettering.

Lees meer


Voor de opslag en distributie van onze producten beschikken wij over een eigen state-of-the-art magazijn in Sint-Truiden met een opslagcapaciteit van 14.000 pallets. Verschillende etiketteerlijnen laten een hoge mate van differentiatie toe.

Voor het vervoer van onze grondstoffen maken we veel gebruik van multimodaal transport, waarbij transport via de weg en via de binnenvaart geïntegreerd worden. Daarnaast leveren we zoveel mogelijk rechtstreeks van bij het formuleringsbedrijf aan de klant. Op deze manier streven we er steeds naar om onze logistieke keten op een duurzame manier in te vullen en zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.