Ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen

Globachem richt zich vooral op het verkrijgen van erkenningen of registraties. Dit is onze kerntaak. In de loop der jaren heeft Globachem reeds meer dan 300 erkenningen in meer dan 30 landen verkregen. Daarbij concentreren we ons zowel op “jonge” generieke gewasbeschermingsmiddelen als op een aantal nieuwe, planteigen producten.

De ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen of nieuwe toepassingen van “oude” middelen, is de sleutel voor ons verdere succes. Daarom besteden we jaarlijks een groot budget aan de ontwikkeling van nieuwe producten en/of toepassingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het zoeken naar en het uittesten van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe formuleringen, zowel in het laboratorium als in de praktijk, essentieel is om onze klanten de hoogste kwaliteit en de optimale oplossingen aan te bieden.

Registratie van gewasbeschermingsmiddelen

Sinds de EU-richtlijn 91/414 is het bekomen van erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen (fungiciden, herbiciden, insecticiden, groeiregulatoren, enz.) in de Europese landen zeer moeilijk geworden. Bovendien worden er ieder jaar nog bijkomende eisen gesteld. In dit kader werd in 2011 de Verordening 1107/2009 van kracht. Het slorpt niet alleen veel tijd en geld op, maar het zorgt er ook voor dat enkel de gewasbeschermingsmiddelen van de hoogste kwaliteit en een steeds kleiner risico voor het milieu op de markt zullen terechtkomen.

Globachem is er desondanks van overtuigd dat het bekomen van erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen essentieel is voor het succes van een generisch bedrijf.

Daarom heeft Globachem reeds meer dan 300 erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen in meer dan 30 verschillende landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in landen als Tunesië, Marokko, Litouwen en Zweden.

De eigen erkenningen van Globachem zijn gebaseerd op onder andere de volgende actieve stoffen: 6-benzyladenine, azoxystrobin, chloridazon, clopyralid, diethofencarb, diflufenican, diquat, epoxiconazool, fluroxypyr, gibberellinezuur GA3, gibberellin GA4/7, kaliumbicarbonaat, lambda-cyhalothrin, metazachloor, napropamide, penconazool, propyzamide, tebuconazool, trinexapac-ethyl, enz.. Globachem werkt samen met een netwerk van bekende GLP-labo’s om de noodzakelijke studies uit te voeren.

Onze professionele registratieafdeling helpt u graag met de registratie van onze gewasbeschermingsmiddelen in uw land.