Globachem: uw partner in gewasbeschermingsmiddelen!

Missie

Globachem nv is een jong, dynamisch bedrijf, internationaal actief in gewasbeschermingsmiddelen.
Globachem wil, als familiaal bedrijf, een belangrijke bijdrage leveren tot het verder verminderen van de ecologische voetafdruk van de land- en tuinbouw en is hiervoor een marktgedreven, betrouwbare en volwaardige partner op vlak van generieke en nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Visie en strategie

Ons doel is om op wereldvlak een belangrijke speler te worden in “jonge” generieke gewasbeschermingsmiddelen (fungiciden, herbiciden, groeiregulatoren, enz.) en ook een aantal nieuwe producten en/of toepassingen op de markt te brengen.

 Hiertoe specialiseren wij ons in:

 • generieke gewasbeschermingsmiddelen
 • nieuwe toepassingen en combinaties van (generieke) gewasbeschermingsmiddelen
 • nieuwe producten in de markt brengen of houden:
  • nieuwe planteigen en natuurlijke producten
  • nieuwe actieve stoffen     

Voor de generische producten is het doel van Globachem om een generisch product op te markt te brengen, liefst met nog iets extra. Voorbeelden hiervoor zijn:

 • Globachem was de eerste om GA3 (GIBB 3) en GA4/7 (GIBB Plus) op de Duitse markt te brengen en om de GA3 (GIBB 3) te ontwikkelen voor de wijnteelt, voor de bestrijding van Botryis en azijnrot.
 • Globachem heeft 6-benzyladenine (Globaryll 100) ontwikkeld voor vruchtdunning op peer. Hiermee was Globachem de eerste firma die een chemische vruchtdunner op peer op de markt bracht in West-Europa.
 • Globachem heeft als eerste zuivere diflufenican (Diflanil 500SC) op de markt gebracht als herbicide in de fruitteelt.
 • Globachem heeft diverse mengelingen of duo-packs op de markt gebracht, waarbij het beste van 2 producten gecombineerd wordt.
 • Enz.

Wij richten ons vooral op het verkrijgen van erkenningen of registraties. Dit is onze kerntaak. Nieuwe erkenningen, gekoppeld aan een goede productontwikkeling en ondersteund door de nodige studies en proefresultaten, zijn het belangrijkste. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat enkel internationaal-actieve bedrijven zullen slagen, gezien de hoge kosten voor de studies, nodig voor het bekomen van erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen.

Om deze activiteiten te ondersteunen, hebben wij een wereldwijd netwerk van producenten, formulateurs, labo’s, consultants, onderzoeksinstellingen, leveranciers en klanten.
Globachem is daarom ook uw ideale zakenpartner voor het zoeken naar actieve stoffen of bepaalde formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen (fungiciden, herbiciden, groeiregulatoren, enz.).
Op dit moment heeft Globachem klanten in heel Europa, Noord- en Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Azië.
Indien u nog vragen hebt over onze producten of activiteiten, dan helpen wij u graag verder.  

Visie en strategie zaaizaad

Op vlak van zaadtechnologie levert Globachem kwaliteitsvolle grondstoffen (poeders, binders, kleurstoffen, enz.) die de klant in staat stellen om op een praktische manier een mooie toegevoegde waarde te creëren op zijn zaaizaden. Hierbij streven wij steeds naar een goed overleg om onze producten zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de klanten.

Globachem voert geen loonpilleringen uit maar levert kennis en grondstoffen aan zijn klanten en stelt hen op deze manier in staat om hun zaden zelf te behandelen. Bij het implementeren van een nieuwe technologie engageren we ons steeds om opschalingsprocessen naar industriële schaal mee te begeleiden.

De eindkwaliteit van de zaaizaden van onze klanten is steeds onze grootste zorg. Daarom voeren we bij het testen van nieuwe producten steeds gestandaardiseerde kiemingsproeven uit om de kiemkracht van de zaden en de ontwikkeling van de kiemplantjes op te volgen.

Globachem is steeds op zoek naar nieuwe samenstellingen voor zijn poeders, binders en kleurstoffen. De inbreng van onze klanten ervaren we hierbij steeds als waardevol.