Biological Assessment Officer

Regulatory affairs Crop Protection

Biological Assessment Officer

  • Deze functie maakt deel uit van de afdeling Product Development, die instaat voor de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Deze gewasbeschermingsmiddelen mogen pas op de markt gebracht worden na voorafgaandelijke goedkeuring van het erkenningsdossier door de betreffende overheid. Een dergelijk dossier bevat onder andere een hoofdstuk rond werkzaamheid, ook wel het ‘Biological Assessment Dossier (BAD)’ genoemd. Aan de hand van resultaten uit diverse veldproeven met onze producten, uitgevoerd in verschillende landen, worden de product claims en gebruikspatronen in dit hoofdstuk grondig onderbouwd

  • Jouw taak bestaat eruit de verschillende proeven te analyseren en te beoordelen en de resultaten ervan samen te vatten teneinde de claims op het productlabel te onderbouwen. Je bent in staat deze samenvattingen te evalueren en mogelijke datagaps die opgelost dienen te worden binnen het BAD te identificeren. Je helpt bij het uitbesteden van deze veldproeven in de verschillende landen alsook bij het beantwoorden van mogelijke vragen van de overheden na hun evaluatie van het dossier

  • Je werkt nauw samen met je collega’s op de Product Development afdeling, en rapporteert aan het afdelingshoofd van “Product Development”

 Voor meer informatie omtrent deze vacature klik hier