Pilleringstechnologieën

Pilleren van zaaizaden resulteert in een eindproduct met een zeer homogene vorm en maat. Deze manier van zaadbehandeling laat precisiezaai van moeilijk te zaaien zaden toe. Bovendien leidt het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op gepilleerde zaden minder vaak tot ongewenste effecten zodat de kieming van deze zaden onder optimale condities kan gebeuren.

Door het doordacht combineren van onze pilleringspoeders (SEFI), binders (SEBI) en kleurstoffen (SECO) zijn we in staat waardevolle pilleringsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen aan te bieden. Op deze manier voorzien we onze klanten van aangepaste pilleringstechnologieën.

Pilleringstechnologieën worden ruwweg ingedeeld in 4 verschillende klassen:

Soft-pil technologie
Soft-pillen zijn doorgaans lichte pillen die zacht worden in contact met vocht. Op deze manier kan de kiem van het zaad door de zacht geworden laag groeien. Deze technologie past men vooral toe op grotere zaden waarvan de kiemkracht sterk genoeg is om door de omhulling te geraken.

Split-pil technologie
Split-pillen zijn pillen die in contact met vocht zelf gaan open splijten waardoor het zaad kan ontkiemen en de kiem minder belemmerd wordt. Deze techniek vindt vooral zijn toepassing op groentezaden en kleinere zaden die bij gebruik van een soft-pil vaak kiemingsproblemen vertonen.

Melt-pil technologie
Een melt-pil laat precisiezaai toe en valt bij contact met vocht volledig uit mekaar. Deze toepassing wordt vooral gebruikt op heel kleine zaden en zeer traag kiemende zaden. Alhoewel de opbouw vrij groot kan zijn, wordt het kiemen van de zaden toch niet belemmerd omdat de pil vrij snel uiteen valt na het verzaaien en de zaden als het ware terug in ongepilleerde toestand terecht komen.

Encrustering technologie
Encrusteren is een zaadbehandeling die over het algemeen niet tot doel heeft om precisiezaai van de zaden mogelijk te maken, de originele vorm van de zaden blijft steeds zichtbaar. Wel laat het pilleringsmateriaal toe om makkelijk micro-organismen, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op het zaad. Grassen en alfalfa zijn twee gewassen waarbij deze techniek regelmatig wordt toegepast.

We kunnen ook nog de volgende producten/diensten aanbieden: