Home Newsroom Harpun tegen perenbladvlo vóór de bloei

Newsroom

12.03.2021

Harpun tegen perenbladvlo vóór de bloei

Harpun (pyriproxifen 100 g/L EC) zorgt dat eitjes van perenbladvlo niet uitkomen. Harpun werkt via:

  • Eitjes die geraakt worden
  • Eitjes die op het residu afgelegd worden
  • Vrouwtjes die geraakt worden of die in aanraking komen met het residu

De voorbije jaren is Harpun veelal toegepast op de 2de generatie, ongeveer een week voor de eerste Movento-bespuiting. Harpun toont echter ook een zeer goede werking op de 1ste generatie perenbladvlo. Kaolin en olie kennen elk hun beperkingen, Calypso is weggevallen. Vorig jaar hebben we nog maar eens het belang gezien van een goede bestrijding voor de bloei, om problemen later op het seizoen te verwijden. Harpun kan hier in de toekomst een belangrijke rol spelen.

Advies: Harpun zetten in de weken voor de bloei op eitjes en adulten. Tankmix met olie of kaolin is mogelijk.

Harpun bewijst zijn waarde op de 1ste generatie perenbladvlo in meerdere onafhankelijke proeven in binnen- en buitenland.

Tabel 1: Pcfruit (BE) 2018 – Werking tegen 1ste generatie perenbladvlo op Conference

Tabel 2: CAF (NL) 2018 – Werking tegen 1ste generatie perenbladvlo op Conference

Tabel 3: Ekovin (CZ) 2018 – Werking tegen 1ste generatie perenbladvlo op Doyenné

Harpun werkt het sterkst op vers afgelegde witte eieren, maar ook op oranje eitjes is de werking meer dan behoorlijk. Zowel eieren die geraakt worden als eieren die op het residu worden afgelegd, worden bestreden. De nawerking bij toepassing voor de bloei bedraagt ongeveer 10-14 dagen.

Daarnaast melden onderzoekers in de USA en van Fruitconsult dat Harpun ook werkt via contact met wintervorm adulten. Wanneer vrouwtjes over een met Harpun behandeld oppervlak lopen, is er tot 2 weken nadien een duidelijke afname van eitjes die uitkomen. Ideaal is dus om Harpun te spuiten op een gemengde populatie van adulten en eitjes.

  • Dosis: 0,6 L/ha haag, 1 toepassing
  • Voldoende water voor een goede contactwerking
  • Om de nawerking te verlengen kan een uitvloeier of olie toegevoegd worden.
  • Ook een tankmix met uw bespuiting van olie of kaolin is mogelijk
  • Veilig voor bestuivers en nuttigen
  • Mengingen met contactfungiciden zijn eveneens mogelijk

Deel dit artikel

Terug naar overzicht