Home Newsroom Landbouw zonder gewasbeschermingsmiddelen?

Newsroom

22.05.2019

Landbouw zonder gewasbeschermingsmiddelen?

  • Gewasbescherming in de media

Voedselzekerheid en gezonde voeding voor 11 miljard mensen tegen 2100 is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Het is een van de belangrijkste mensenrechten en elk landbouwsysteem moet aan deze eis voldoen binnen de grenzen van de planetaire duurzaamheid. Dit houdt in dat geen verdere toename van landgebruik voor de landbouw aanvaardbaar is, omdat dit de belangrijkste oorzaak is van verlies van biodiversiteit, toename van broeikasgassen en milieu-impact.

Volgens de wetenschappelijke literatuur is er geen andere mogelijkheid dan de de globale opbrengstefficiëntie te verhogen om wereldwijde voedselzekerheid te garanderen. Als zodanig kan men de vraag stellen of het mogelijk is om de huidige opbrengsten in Noordwest-Europa te behouden en de opbrengsten in andere regio's van de wereld te verhogen zonder gewasbeschermingsmiddelen of met een verlaagd gebruik ervan. 

Onlangs verscheen een diepgaande analyse hierover, geschreven door een aantal Belgische wetenschappers in opdracht van het Europese parlement. Het document presenteert de huidige state-of-the-art met betrekking tot de rol van gewasbeschermingsmiddelen bij het veiligstellen van de wereldwijde voedselproductie, het behoud van de biodiversiteit en het ondersteunen van het inkomen van boeren. De rol die verschillende stakeholders spelen in de huidige perceptie van risico's door het grote publiek wordt verkend en de paper geeft commentaar op veelbelovende alternatieve en duurzamere strategieën om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder te verminderen.

Lees meer

Deel dit artikel

Terug naar overzicht