Home Newsroom We worden blijkbaar graag bedrogen

Newsroom

20.12.2019

We worden blijkbaar graag bedrogen

  • Gewasbescherming in de media

Pieter Spanoghe, hoofd van de onderzoeksgroep Fytofarmacie aan de Universiteit Gent, is gespecialiseerd in de analyse van pesticidenresidu's op gewassen en in het milieu en in de inschatting van hun effecten. In een interview in EOS magazine hekelt hij recente populistische politieke beslissingen en het groeiende wantrouwen in de wetenschap, benadrukt hij het belang van gewasbeschermingsmiddelen voor teler èn consument, en verzekert hij dat ons voedsel volkomen veilig is.

Lees meer 

Deel dit artikel

Terug naar overzicht