Gewasbescherming

Granen

Granen vormen wereldwijd de belangrijkste voedingsbron voor de mens en nemen in de akkerbouwteelt dan ook het grootste areaal in.

Het maximale uit een graangewas halen, betekent gedurende het hele seizoen doordachte beslissingen nemen voor de beste bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden, en om resistentieontwikkeling tegen te gaan. Onze producten helpen telers hierbij.

geen resultaten gevonden-nl