Home Gewasbescherming Suikerbieten

Gewasbescherming

Suikerbieten

Suikerbieten worden uiteraard geteeld voor de productie van suiker, maar ook de reststromen vinden uiteenlopende toepassingen als grondstof voor veevoeder, alcohol, biogas.

Wij bieden producten aan voor de bestrijding van onkruiden en ziekten in suikerbieten, voederbieten en rode bieten.