Home Gewasbescherming Insecticiden

Gewasbescherming

Insecticiden

Gewassen worden tijdens hun groei belaagd door talrijke schadelijke organismen die de opbrengst sterk kunnen hypothekeren. Door een duurzame beheersing van de voornaamste plaaginsecten kan zowel directe schade (bv. door vraat of zuigen) als indirecte schade (bv. door virusoverdracht of secundaire schimmelinfecties) beperkt worden.

Wij werken hard om onze protfolio verder uit te breiden met moderne insecticiden die veilig zijn voor mensen en nuttige insecten, en die passen in de IPM programma’s van de toekomst.