Home Gewasbescherming Waarom gewasbescherming?

Gewasbescherming

Waarom gewasbescherming?

De land- en tuinbouw staat voor zeer grote uitdagingen:

  • De stijgende wereldbevolking: De Verenigde Naties berekenden dat de bevolking wereldwijd met 250.000 mensen per dag stijgt en dat we in 2050 met 9 miljard mensen op onze planeet zullen leven. Dit betekent dat 9 miljard mensen moeten worden gevoed.
  • Een toename van de welvaart leidt tot veranderende voedingspatronen, waarbij er meer vlees geconsumeerd wordt.
  • Land- en tuinbouwgewassen worden niet enkel gebruikt als voedsel, doch ook meer en meer als voedergewas, vezel (bv. katoen) en brandstof (bv. biodiesel uit koolzaadolie)
  • Er is een toenemend tekort aan water en (landbouw)grond

De enige oplossing bestaat erin om de land- en tuinbouw over de hele wereld te intensifiëren.

1. Veilig en voldoende voedsel voor iedereen

Gewasbeschermingsmiddelen beschermen de gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden. Zo garanderen ze een goede oogst en voldoende voedsel. De consument verwacht dat de voedingsmiddelen die hij koopt vers zijn, van goede kwaliteit en vrij van schimmels, ziektes en schade door insecten.

Geen eenvoudige klus, want gewassen krijgen wereldwijd af te rekenen met 80 000 soorten schimmels, 30 000 soorten onkruiden, 3 000 nematoden en 10 000 plantenetende insecten. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen de gewassen tegen deze externe factoren en verzekeren zo een goede oogst. En zelfs met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gaat er nog gemiddeld 20 tot 40% van de oogst verloren aan ziekten en plagen. Deze verliezen kunnen optreden wanneer het gewas in het veld staat, wanneer het getransporteerd wordt of wanneer het opgeslagen ligt.

Intensief onderzoek naar nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en -technologieën is bijgevolg cruciaal om de gewassen te blijven beschermen en te voorkomen dat er resistentie optreedt tegen bepaalde middelen. Kortom, voldoende en veilig voedsel kan niet gegarandeerd worden zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De voorbije 50 jaar steeg de levensverwachting in een groot deel van Europa met gemiddeld 3 maand per jaar. Gewasbeschermingsmiddelen hebben hieraan bijgedragen door gezond en voldoende voedsel te garanderen voor iedereen.

2. Gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel voor iedereen

In de ontwikkelde landen zien we ook significante economische en sociale voordelen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze hebben ervoor gezorgd dat groenten en fruit betaalbaar werden voor iedereen. Groenten en fruit zijn niet alleen essentieel in het dagelijkse voedingspatroon, ze dragen ook bij tot het voorkomen van hart- en vaatziekten en bepaalde kankers. En vergeten we ook niet dat het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden duizenden mensen heeft bevrijd van het intensieve wieden met de hand. Daar gewasbeschermingsmiddelen bijdragen tot een rendabele landbouw, helpen ze eveneens bij het in stand houden van agrarische gemeenschappen.

3. Duurzame landbouw in ontwikkelingslanden

In Europa hebben gewasbeschermingsmiddelen bijgedragen tot gezond en voldoende voedsel voor iedereen, maar in de ontwikkelingslanden kampt de bevolking dagelijks met voedseltekorten en een eenzijdig voedingsdieet. De Verenigde Naties berekenden dat de bevolking wereldwijd met 250 000 mensen per dag stijgt en dat we in 2050 met 9 miljard mensen op onze planeet zullen leven. Dit betekent dat 9 miljard mensen moeten worden gevoed. Bovendien stijgt de bevolking het snelst in de ontwikkelingslanden en zijn de omstandigheden om gewassen te telen daar minder ideaal dan in onze contreien. Door het duurzaam inzetten van gewasbeschermingsmiddelen zal men ook in ontwikkelingslanden de voedselproductie kunnen opdrijven en betaalbaar maken voor meer mensen.

4. Behouden van tropische regenwouden en biodiversiteit

Voldoende voedsel voor een steeds stijgende wereldbevolking, het is een enorme uitdaging voor de landbouw. Waar zullen we al dit extra voedsel vinden? De aarde is eindig en goede landbouwgrond is dat eveneens. Bovendien is er een voortdurende competitie tussen het aanwenden van beschikbaar land voor landbouw, urbanisatie, natuur, recreatie,…

Willen we de stijgende bevolking kunnen voeden, dan resten ons 2 opties: het landbouwareaal uitbreiden of de opbrengsten van de bestaande landbouwgronden doen stijgen.

Als we voor optie 1 kiezen en meer grond als landbouwgrond aanwenden, zal er minder land beschikbaar zijn voor natuur, recreatie, urbanisatie, enz. Wereldwijd zullen natuurgebieden ingepalmd worden om aan landbouw te doen. Als we zoveel mogelijk tropische regenwouden en andere habitats van unieke fauna en flora willen behouden, moeten we optie 2 kiezen en de opbrengst per hectare van de bestaande landbouwgronden optimaliseren. En hiervoor hebben we gewasbeschermingsmiddelen nodig.