Gewasbescherming

Samenstelling

250 g/L difenoconazool

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Breedwerkend systemisch fungicide voor langdurige preventieve en sterke curatieve bestrijding van verschillende bladziekten in granen, koolzaad, suikerbieten, fruitgewassen, groenten en siergewassen.

Voordelen

  • Langdurige preventieve werking in combinatie met sterk curatieve en eradicante eigenschappen
  • Uitmuntende bestrijding van bladziekten zoals o.a. bladvlekken, roest, echte meeldauw, Alternaria, schurft
  • Snelle opname met sterke translaminaire verplaatsing
  • Goede herverdeling om nieuwe groei te beschermen
  • Belangrijke partner in resistentiemanagement en IPM programma's

Andere merknamen

Agrizole, Ceremonia, Difference, Difo, Invictus, Noble, Nomada, Scort, Square, Tapier, Tayiko

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.