Atilla viseert zowel larven als honingdauw

donderdag 5 juni 2014

De hoge temperaturen en het droge weer hebben ervoor gezorgd dat de perenbladvlo zich de voorbije weken lustig heeft kunnen ontwikkelen. We zien een grote variatie tussen percelen qua druk en aanwezige stadia. Bijna overal is de honingdauwproductie zich aan het doorzetten.

De regen van de voorbije dagen heeft wat geholpen om de plak te verminderen, maar vaak onvoldoende. Atilla is speciaal geformuleerd om de honingdauw te helpen opdrogen. Daarnaast zal door het uitdrogend effect op jonge larven de perenbladvlodruk zelf verlaagd worden. Gevolg is een lager risico op roetdauw en zwarte peren later op het seizoen.

Op heel wat percelen is de druk momenteel echter te hoog om met Atilla alleen onder controle te krijgen. Tracht hier eerst met klassieke middelen de druk te verlagen alvorens met Atilla te starten.

Ons advies: Op percelen met lage perenbladvlodruk een blokbehandeling van 3 tot 4 maal Atilla (5 kg/ha) met een interval van ± 7 dagen. Bij hoge druk eerst een klassiek middel inzetten.

  • De eerste bespuiting met Atilla mag vrij kort volgen op de behandeling met een klassiek middel (5-tal dagen). We hebben zelf nog geen ervaring met het samen spuiten van Atilla met andere perenbladvlomiddelen. 
  • Atilla niet toepassen op dagen met zeer hoge temperaturen (> 25 °C). Ook na een hitteperiode best nog een extra dag wachten met behandelen tot de bomen minder gestresseerd zijn.

 

Atilla: erkenningsnummer 10003P/B, bevat 850 g/kg kaliumwaterstofcarbonaat

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Overige nieuwsberichten