Vruchtgroei en bloemknopvorming bij peer stimuleren

vrijdag 28 april 2017

De nachtvorst heeft op heel wat perenpercelen zwaar toegeslagen, maar door de inzet van gibberellinen zal toch nog een deel van de oogst gered zijn. De vruchtjes beschikken echter over weinig assimilaten. Enerzijds is er weinig fotosynthese door de erg schrale bladstand, anderzijds trekken vruchten zonder pitten ook minder assimilaten aan. In combinatie met de kille weersomstandigheden van de voorbije periode zorgt dit ervoor dat de celdeling momenteel op een laag niveau zit, zie de geringe toename van de vruchtdiameter over de voorbije week. De komende periode moet er dus alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat er toch nog voldoende nieuwe cellen gevormd worden, zodat de peren later op het seizoen kunnen dikken tot een commercieel interessante maat.
Hoge dosissen gibberellinen kunnen een negatieve invloed hebben op de bloemknopvorming voor het volgende jaar. Vandaar dat ook behandelingen die hier een positief effect op hebben in de komende periode aan de orde zijn.

Zoals de weersvoorspellingen er nu uitzien, zou het in de loop van volgende week stilaan wat zachter worden met ook warmere nachten. Tegen dan zal de vruchtdiameter van Conference in Haspengouw 8 tot 10 mm bedragen, het ideale moment om deze behandelingen uit te voeren.

Globaryll 100 - celdeling en bloemknopvorming

Sowieso raden wij vruchtdunning met Globaryll af op percelen met zware vorstschade waar de vruchten geen pitten hebben. Aan lagere dosissen echter van 0,5 tot 0,75 L/ha heeft Globaryll geen dunnende werking op peer, maar zal het wel nog steeds de celdeling en dus de vruchtgroei stimuleren, alsook de bloemknopvorming. Kies hiervoor, bij een vruchtdiameter van 8-10 mm, een groeizame dag aan het begin van een periode met hogere dag- en nachttemperaturen.

Op perenpercelen met slechts matige tot geen vorstschade, kan Globaryll uiteraard nog steeds ingezet worden als veilig dunmiddel, aan de standaarddosering van 2,0 L/ha. Hou er wel rekening mee dat het stikstoftekort dat zich in vele perenplantages manifesteert, de bomen gevoeliger maakt aan ethyleen, dus ook aan dunning met Globaryll (werkt via ethyleen).
Op percelen met alleen onderaan in de boom matige vorstschade of daar waar de peertjes weinig tot geen pitten hebben, is het aangewezen enkel de koppen te behandelen. Globaryll dunt enkel daar waar het de boom raakt, terwijl er nog steeds een positief effect zal zijn op de vruchtmaat en op de bloembot voor het jaar nadien.     

Platina - celdeling

In de periode rond 4 à 5 weken na de bloei stopt de celdeling en begint de celstrekking. Platina zorgt ervoor dat de celdeling langer blijft doorgaan, meer cellen die evenveel strekken geeft uiteindelijk dikkere vruchten. Dit effect is wel pas zichtbaar/meetbaar in de weken voor de pluk.

Platina toepassen aan 1,5 L/ha bij groeizaam weer (> 15°C), eveneens wanneer de vruchtjes zo’n 10 mm dik zijn. Gemiddeld over alle proeven geeft Platina bij de pluk een winst van 6 gram in vruchtgewicht, wat ongeveer overeenkomt met 1 mm in vruchtdiameter, waardoor een aanzienlijk percentage vruchten in een grotere maatsortering terecht komt.

Platina kan ook perfect in een tank mix met Globaryll toegepast worden.

Illustratie van het Platina-effect in onderstaande proefresultaten.

Tabel: Toename van het vruchtgewicht (gram) bij Conference na toepassing van Platina aan 1,5 L/ha, ± 3 weken na volle bloei. Proeven uitgevoerd door pcfruit - Proeftuin Pit- en Steenfruit (PPS) en door het Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Voorlichting – fruitteelt van de Vlaamse overheid (ADLO)

Platina op peer - resultaten BE

Grafiek: Maatsortering (%) van Conference na toepassing van Platina aan 1,5 L/ha, ± 4 weken na volle bloei. Proeven uitgevoerd bij verschillende telers door DLV (nu Delphy)
Platina op peer - resultaten NL

 

 

Overige nieuwsberichten