Producten gewasbeschermingsmiddelen

Globachem concentreert zich

  • enerzijds op “jonge” generische gewasbeschermingsmiddelen (fungiciden, herbiciden, insecticiden, plantengroeiregulatoren, enz.)
  • en anderzijds op nieuwe, planteigen producten, met interessante toepassingen voor land- en tuinbouw.

Onze specialiteiten

Pomax is een veelzijdig fungicide dat door zijn unieke samenstelling zorgt voor een langdurige, effectieve bestrijding van bewaarziekten in appel en peer. Meer info
Atilla is een insecticide ter bestrijding van perenbladvlo (Psylla pyri) in de perenteelt. Indien tijdig gestart, voorkomt het zwarte peren. Bovendien is het veilig voor nuttige insecten. Meer info
Globaryll 100 zorgt voor een veilige en zekere vruchtdunning bij appel en peer, waardoor de vruchten dikker worden en de bloembotten sterker. Meer info
Platina is het standaardproduct tegen het barsten van zoete kersen en zorgt voor meer en dikkere peren. Meer info
GIBB 3 zorgt er na lentenachtevorst voor dat er toch vruchtzetting plaatsheeft bij de peren. Tevens werkt het tegen azijnrot bij druiven. Meer info
GIBB Plus werkt tegen vruchtverruwing bij appel en peer en garandeert een optimale productie bij peer. Meer info
Isomate CLR is een feromoonverwarringsproduct dat de feromooncomponenten van zowel fruitmot als bladrollers bevat. Meer info
Novovit is ideaal als startmeststof bij het planten, als waterreservoir en verhindert wortelvraat door woelratten en muizen. Meer info
Frugico is een systemisch fungicide ter bestrijding van bewaarziekten zoals Gloeosporium en Botrytis op appel en peer en in de sierteelt. Meer info
Periflo, kaolin in dispersie, wit en makkelijk in gebruik Meer info
Frozil, voor wanneer het té koud wordt! Meer info
MSDS aanvragen

Actieve stoffen en hun formuleringen

Globachem kan u zowel de actieve stoffen als de geformuleerde producten leveren (zie onderstaande tabel). Voor onze producten hebben we eigen erkenningen in verscheidene landen. Deze producten zijn dan ook ondersteund door de noodzakelijke registratiegegevens (studies over de actieve stof en de formulering).

Actieve stof Formuleringen Product
6-benzyladenine 100 SL
Azoxystrobin 250 SC
Globaztar SC
Chloridazon 430 SC
65 WG
Globazone
Lidazone
Clopyralid 100 SL
200 SL
400 SL
Glopyr 100 SL
Glopyr 400 SL
Glopyr 200 SL
Codlemone Dispensers
Diethofencarb 250 SC
Diflufenican 500 SC
57 SC
Diflanil 500 SC
Premazor
Diquat 200 SL
Quad-Glob 200 SL
Roquat
Epoxiconazool 125 SC
Spike SC
Fluroxypyr 180 EC
200 EC
Flurostar 180
Flurostar 200
Gal-Gone
GA3 10 ST
GA4/7 10 SL
Kaliumbicarbonaat 85 SP
Kaolien SC
Periflo winter
Periflo zomer
Lambda-cyhalothrin 50 EC
Markate 50
Metazachloor 500 SC
Rapsan 500 SC
Naspar 500 SC
Napropamide 450 SC
Napramid
Penconazool 100 EC
Topenco 100 EC
Propyzamide 400 SC
Proper Flo
Tebuconazool 250 EW
Tebucur
Trinexapac-ethyl 250 EC
Moxa