Azoxystrobin

gerst - gerst
Gerst

Werkingswzijze

De actieve stof azoxystrobin is een fungicide met een beschermende, curatieve, eradicante, translaminaire en systemische eigenschappen. Het onderdrukt de sporenkieming en de schimmelgroei en het vertoont ook een anti-sporulerende activiteit.

Gebruik volgens de Pesticide Manual

Het fungicide azoxystrobin wordt gebruikt ter bestrijding van de volgende pathogenen, bij een toepassing aan dosissen tussen 100 tot 375 g/ha: Erysiphe graminis, Puccinia spp. Leptosphaeria nodorum, Septoria tritici en Pyrenophora teres op granen in gematigde zones; Pyricularia oryzae en Rhizoctonia solani op rijst; Plasmopara viticola en Unicinula necator op wijndruiven; Sphaerotheca fuliginea en Pseudoperonospora cubensis op cucurbitaceae; Phytophothora infestans en Alternaria solani op aardappel en tomaat; Mycosphaerella arachidis, Rhizoctonia solani en Sclerotium rolfsii op pinda; Monilinia spp. en Cladosporium carpophilum op perzik; Pythium spp. en Rhizoctonia solani op turf; Mycosphaerella spp. op banaan; Cladosporium caryigenum op pecan noot; Elsinoë fawcettii, Colletotrichum spp. en Guignardia citricarpa op citrus; Colletotrichum spp. en Hemileia vastatrix op koffie.

Beschikbare formuleringen

Globachem kan u de volgende formuleringen aanbieden, gebaseerd op het actieve ingrediënt azoxystrobin:

  • Azoxystrobin 250 SC (azoxystrobin 250 g/l) – suspensie concentraat
    Commerciële naam: Globaztar SC